Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

Macedonia Hunting

Куче со средна големина, со робусна и мускулеста конструкција. Куче со силен карактер, жив (темпераментен) и енергичен. Телото му е малку издолжено со пропорција поголема од 10% во однос на височината. Силен врат, клинеста муцка која е малку пократка од черепот. Куче со силна вилица. Подгризот е дозволен. Очите му се со средна големина со рабови на очните капаци и на зениците со што потемна боја (светлите очи се елиминирачки фактор). Нозете му се силни, мускулести и паралелни со еластични и отпорни јастучиња на шепите.

Доколку се случи несреќа при лов, основно е да се избегне паниката, што е лесно да се напише, а во пракса додека унесреќениот го делат секунди и минути од смртта лесно се губи главата во шок. Најпрво што треба да се направи е да се запре крварењето, после што на ред доаѓа оноа што е најтешко да се направи: што побрз транспорт на унесреќениот до соодветната здравствена установа.

Чеките овозможуваат набљудување на дивечот, но од нив може и да се лови. Значи тие имаат две многу значајни различни намени:

Набљудувачниците се ловностопански објекти кои им овозможуваат  на одгледувачите од одредена положба над површината на ловиштето да се набљудува дивечот за потребите на одгледувањето и заштитата на дивечот. Од таа причина набљудувачниците најчесто се градат покрај местата за прихрана на дивечот (хранилишта). 


Еребица камењарка е жител на Евроазија. Таа ги населува претежно подрачјата што се под влијание на медитеранската клима. Во Европа се среќаваат два вида камењарки и тоа: обичната еребица камењарка (Alectoris graeca (Meisner, 1804). и црвената еребица камењарка Alectoris rufa (Linnaeus, 1758).

Гледано низ историјата на човештвото, дивечот многу повеќе се подготвувал кај оние народи кои со исхраната биле поврзани со ловот.

Опис и потекло    

Според Законот за ловство дефиницијата за ловот гласи: "дивеч се одредени видови на животни и птици кои живеат слободно во природата или во оградени површини во кои интензивно се одгледуваат, размножуваат, заштитуваат и ловат". Дивечот се дели на крупен и ситен. Во крупниот дивеч ги вбројуваме еленот, срната, дивокозата, муфлонот, дивата свиња и мечката. Ситен дивеч се куната, ласицата, зајакот, фазанот, еребиците, препелиците, шљуките, дивите гулаби, гуските, патките и поголем број на други видови.

Ловиштето “Жеден“ со одлука на Влада е востановено како ловиште за ситен дивеч. Тоа се наоѓа на западниот дел на Скопската Котлина, во најголем дел по билото на планината Жеден и е со вкупна површина од 7.450 ха. Ловиштето е со издолжена форма и се протега од југозапад кон североисток. Со него стопанисува ловечкото друштво “Жеден“ кое е со седиште во Скопје.

До ловиштето е возможен пристап по две сообраќајници. Првата сообраќајница е локалниот пат, кој од населба Ѓорче Петров, преку село Кондово води до село Радуша, од каде продолжува до село Дворце, а вториот е локалниот пат кој се двои од стариот пат Скопје – Тетово, минува низ село Бојане и оди до село Рашче.

Веќе е кажано дела ловниот туризам е специфичен и многу скап туризам усмерен кон дивечот и ловниот простор како крајна дестинација. Отука ловно – туристичката инфраструктура има посебно всушност условно значење за развојот на ловниот туризам – веднаш зад производството и одгледувањето на дивечот како услов за одржливост.

Нашата традиција, ловечката култура и состојбата со управување и стопанисување со ловиштата, исклучително е негативна во оваа област.

  Глобално гледано ориентацијата на замјиштето (географска, топографска или тактичка) ја чинат неколку тематски целини и тоа :

  • ориентацијана земјиштето без карта,
  • ориентација на карта и со карта,
  • одредување на стојна точка,
  • движење по земјиштето.

Секоја од нив преставува засебна целина во која се содржани низа различни начини и постапки за извршување на конкретната задача како работна обврска. Имајќи ја предвид комплексноста на проблемот ориентација сите наведени тематски целини се меѓусебно поврзани и една со друга се надополнуваат.

 Во продолжение непосредно во секоја од наведените целини се разработени можните начини и постапки за ориентација, одредување на точки и движење на земјиштето.

Page 15 of 15

Weather

Partly cloudy

14°C

Skopje

Partly cloudy
Humidity: 58%
Wind: W at 11.27 km/h
Monday
Rain
13°C / 21°C
Tuesday
Scattered showers
13°C / 21°C
Wednesday
Rain
13°C / 19°C
Thursday
Scattered showers
13°C / 22°C

Translator

Visitors Counter

746302
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
75
917
5324
16288
746302

Your IP: 54.162.227.37
Server Time: 2018-06-24 01:43:33
Web Analytics