Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

Macedonia Hunting

ПРАВИЛНИК за формата и содржината на образецот на дозволата за ловење ...

Posted by  Published in: Закони и правилници

 ПРАВИЛНИК за формата и содржината на образецот на дозволата за ловење на дивечот во ловиштето и начинот на водење на евиденција на издадените дозволи за ловење на дивеч

 

Член 1

Со овој правилник се уредува формата и содржината на образецот на дозволата за ловење на дивечот во ловиштето и начинот на водење на евиденција на издадените дозволи за ловење на дивеч.

 

Член 2

Образецот на дозволата за ловење на дивечот во ловиштето е со формат 21 x 15 см, во бела боја и ги содржи следите податоци: име на ловиштето, намена на ловиштето, концесионер на дивечот во ловиштето, сериски број на дозволата, реден број, вид на дивеч, пол, број на грла дозволени за застрел, напомена, време дозволено за ловење, име и презиме на одговорното лице што ја издало дозволата како и место за печат.

Образецот на дозволата за ловење на дивечот во ловиштето е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

 

Член 3

Евиденција на издадените дозволи за ловење на дивеч се води во пишана или електронска форма и во неа се внесуваат следите податоци: име на ловиштето, намена на ловиштето, концесионер на дивечот во ловиштето, реден број, име и презиме на ловецот, сериски број на дозволата, вид на дивеч, број на грла дозволени за застрел, период на важење на дозволата и име ипрезиме на одговорното лице што ја издало дозволата.

Образецот за евиденција на издадените дозволи за ловење на дивеч е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

 

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

 

 


Бр. 09-14800/1

16 ноември 2009 година

Скопје

 

Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство,

Љупчо Димовски, с.р.

 

 

                                                                                

                                                                             

 


 

Weather

Mostly sunny

25°C

Skopje

Mostly sunny
Humidity: 58%
Wind: W at 6.44 km/h
Saturday
Mostly sunny
18°C / 30°C
Sunday
Partly cloudy
16°C / 31°C
Monday
Partly cloudy
16°C / 28°C
Tuesday
Partly cloudy
15°C / 30°C

Translator

Visitors Counter

778503
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
328
411
2053
10309
778503

Your IP: 54.161.49.216
Server Time: 2018-08-17 09:56:19
Web Analytics