Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

Macedonia Hunting

Msc Goce Nikolovski

Msc Goce Nikolovski


Состојки:

800гр. филе од вепар

2 гранчиња свежа или 2 лажици сува жалфија

1 лажица сенф

1дл. бело вино

2дл. павлака за готвење

1 лажица маст

сол

бибер

Иако ловечките друштва и концесионерите на ловиштата најчесто во зависност од личнот вкус и стандард избираат ловечка униформа и ознаки на неа, сепак изгледот, односно бојата и кројот на нивната униформа се пропишани со Правилник издаден од Министерството за земјоделство, шумарство  и водостопанство. Со овој правилник е дефинирано како треба да изгледа летната и зимската униформа и со каков состав да бидат истите.

Покрај тоа, со истиот Правилник дефинирани се и изгледот и големината на ознаките кои треба да бидат истакнати на видно место на униформата, содржината на образецот на легитимацијата, како и видот на службеното оружје на ловочуварот. За концесионерите на ловиштата исклучително значајно е да се применува овој Правилник, бидејќи согласно Законот за ловството член 78 став 4 - концесионерот на дивечот во ловиштето или друго правно лице ќе биде казнето со глоба од 3.000 до 5.000 евра доколку дозволи ловочуварот да си ја врши службата без униформа, без оружје или легитимација.

 

Сур орел или златниот орел (науч. Aquila chrysaetos) е една од најголемите дневни грабливи птици. Тој е застапен и во нашата држава, во која согласно Законот за ловството е трајно забранет неговиот лов.

Срната е природно застапена во нашата држава и се сретнува во сите ловишта за крупен дивеч и во дел од ловиштата за ситен дивеч. Таа до пред извесно време кај нас беше трајно заштитен дивеч, но поради значителното подобрување на нејзината бројност од неодамна е вид на дивеч заштитен со ловостој.

Како главен трофеј кај срнскиот дивеч е роговјето кое го има само срндакот, а како споредни трофеи се кожата, папците, препарираната глава и други делови од телото. Вредноста на срндаците се утврдува врз основа на квалитетот на нивното роговје, односно врз основа на бројот на поени освоени преку вреднување на одредени нивни карактеристики.

Пред 10 дена е објавен повикот за давање под концесија на 39 ловиштата во ловните региони Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе, Радовиш, Штип, Битола, Делчево и Кочани и истиот ќе трае се до 17 март.

Од нив 26 се ловишта за сите дивеч, додека 13 за крупен дивеч. Јавниот повик е отворен за сите стопански објекти, а концесионерите ќе се одберат по пат на електронска аукција.

Ловиштето “Мартолци“ се наоѓа во централниот дел од нашата држава и припаѓа на Средно – Вардарското ловностопанско подрачје - ловниот реон Велес. Тоа е ловиште за ситен дивеч кое се простира на површина од околу 7.780 ха.

Иако овој дел од нашата држава изобилува со убави предели и природа, со ловишта богати со дива свиња и во дел од кои може да се лови и дивокоза, сепак ова едноставно ловиште е она со кое може да се пофалат и гордеат жителите од регионот на Извор и Богомила.

Ова наизглед обично ловиште, благодарение на инвестициите и големиот труд на новиот концесионер “Ловечко друштво Сурда-Вахо“ од село Оморани, прерасна во највредното ловиште во овој ловен реон. Повеќето новоизградени ловнотехнички и ловностопански објекти, ова просечно ловиште го вброи во редот на ловиштата за пример, во кои има што да се види и научи. 

Гоничите се најстара раса на ловечки кучиња од кои најверојатно настанале повеќето ловечки раси на кучиња. Воглавном секоја држава си има свои раси на гоничи, но кај сите нив исти се заедничките особини: претражување на теренот и пронаоѓање на дивечот, како и негово гласно гонење. Со текот на времето и во согласност со потребите на ловците, кај гоничите се развиени и други работни особини, кои ги чинат сестрано употребливи.

Така тие можат да се научат да работат како трагачи по крвна трага, помалите раси успешно  се користат за работа во јами, ги специјализираат за тражење и лов на диви свињи, лисици или само зајак. Тие може да се употребуваат и за истерување на фазани, но може да се обучат и за донесување на помал дивеч, со лаење да јавуваат каде се наоѓа застреланиот дивеч, да ги чуваат оставените работи и сл.

Ловиштето Јасен е атрактивна и позната дестинација за ловџиите од САД и Русија, а последните години и љубителите на ловот од Европа.

За да го одржат интересот за овој ловен предел во кој живее и рисот како заштитен автохтон и редок дивеч, во соработка со дипломатските претставништва и промотори низ светот, раководството на Јасен заедно со Агенцијата за промоција на туризам вршат интензивен маркетинг прилагоден на подрачјето каде се презентираат.

 Дивечот завзема значајно место во целокупните односи на општеството кон природата. Современите општествени политички или административни заедници во најголем број на земји, овие односи ги регулира со закон, подзаконски акти, уредби и наредби. Ловечките организации кои делуваат организирано во оваа област, со своите акти (статути и правилници) истотака уредуваат поголем дел од оваа материја. Маѓутоа, постојат комплицирани ситуации и прилики кои не можат да се регулираат со закони или правни акти со императивна сила. Ова се однесува пред се на односот на ловецот кон дивечот, на дружењето на ловците за време на ловот, на контактите на ловците помеѓу себе, како и на други прашања од оваа област. Значи, таму каде што престанува законот, делуваат општествените норми базирани на свеста и совеста, на традицијата и обичаите. Кодексот на ловците зборува токму за тоа.

 

 

Со одлука на Владата на Ребублика Македонија, 39 ловишта во нашата земја ќе бидат доделени на концесија. Тоа се ловишта кои припаѓаат на ловните реони, Македонски Брод,  Берово, Свети Николе, Прилеп Тетово, Велес, Радовиш, Штип, Битола, Делчево и Кочани.

Weather

Cannot get Skopje location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Translator

Visitors Counter

908230
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
506
519
3602
9464
908230

Your IP: 52.91.176.251
Server Time: 2019-02-16 19:39:57
Web Analytics