Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

Macedonia Hunting

Msc Goce Nikolovski

Msc Goce Nikolovski

 ПРАВИЛНИК за формата и содржината на образецот на потврдата за потеклото на дивечот, деловите од дивечот и трофеите од дивечот како и начинот на водење на евиденција за сопственикот и потеклото на дивечот и делови од дивечот

Лигавката и шапот е акутна и многу инфективна заразна болест на домашните и дивите папкари, а понекогаш и кај човекот, со егзентематозни промени на слузокожата и кожата посебно на устата и помеѓу папците. Причинител е РНК вирус од групата Picornaviridae, Aphtovirus.

Во развиените држави високо е развиена свеста за заштитата на природата и дивите животни како важен дел од екосистемот. Често по медиумите можат да се видат снимки како стои некое диво животно на патот или преминува преку него, при што се запира целиот сообраќај а возачите стрпливо чекаат животните да се тргнат од него или чекаааат да дојдат одговорните лица за без многу вознемирување да го регулираат ообраќајот.

Во денешно време употребата на бездимен барут и запаливи смеси на база на оловни соединенија, кои помалку ја нагризуваат цевката, го олеснуваат одржување на пушките. Редовното одржување на пушката го продолжува векот на траење и ја намалува можноста за расипување и пореметување на балистичките својства и создава убав впечаток за нејзиниот сопственик. Со малку грижа, голем број пушки лесно можат да го надживеат нивниот сопственик.

Англискиот шпринглер шпаниел е една од најстарите раси на ловечки кучиња во Велика Британија. Неговите предци кои се заеднички со поголемиот број шпаниели, донесени се од Шпанија со римските легии. Станува збор за шпаниели од средниот век и узумрените Норфолк шпаниели (некои тврдат дека англиските спрингери всушност Норфолк шпаниели).

 На 31.09.2015 Владата на Република Македонија објави Јавен повик за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Кочани, Струга, Скопје, Делчево и Дебар. Предмет на овој јавен повик се вкупно 12 ловишта од кои 2 од ловен реон Кочани, 1 од ловен реон Струга, 4 од ловен реон Скопје, 1 од ловен реон Делчево и 4 ловишта од ловен реон Дебар. Ловиштата за крупен дивеч се доделуваат за период од 20 години, додека ловиштата за ситен дивеч за 10 години.

Дивите патки се прелетен дивеч чија бројност е доста голема и чиј лов трае најдолго. Овој лов може да биде летен кога се лови дивеч која се гнезди во нашата држава, есенски кога започнуваат првите бранови на селидбата и зимски кога се одвива интензивната селидба на дивите патки.  Овие диви патки се разликуваат по нешто поголемата телесна маса и интензивно портокалови пловни кожички на нозете.

Дивата патка се лови наутро и навечер, иако вечерниот прелет е далеку попопуларен. Најдобри места за лов се плавните зони на големите реки, езера, бари и канали. Меѓутоа, кога има година со големи дождови, дивите патки едноставно ги обожаваат плитките бари, особено ако се на нивите со пченка, кога речиси и да ги нема на добрите стари и проверени места каде водата обично е превисока и имаат тежок пристап.

 ПРАВИЛНИК за формата и содржината на образецот на дозволата за ловење на дивечот во ловиштето и начинот на водење на евиденција на издадените дозволи за ловење на дивеч

Обуката или дресурата на кучињата опфаќа усовршување на вродени особини и нивно прилагодување кон потребите на ловецот. Таа се состои од два дела и тоа:

- претходна обука и

- подоцнежна обука во ловиштето.

Претходната обука е заедничка за сите раси на ловечки кучиња. Со оваа обука кај кучињата треба да се одстранат вродените особини на кучињата кои му пречат во односот со човекот. Кучето треба да се обучи на активности кои се неопходни за подоцнежната обука во ловиштето. При обуката треба да се исклучат силата и казнувањето, бидејќи трпението во работата и благоста со кучињата даваат најдобри резултати. Претходната обука започнува од најрана возраст. Веднаш штом ќе прогледаат кутрињата се учат на ред и хигиена.   

Ловиштето "Сараево" е востановено како ловиште за крупен дивеч и се наоѓа во Влаинско - Малешевско ловностопанско подрачје - реон Берово. Своето име ловиштето го добило по истоимениот врв кој се наоѓа на Влаина планина во неговиот северен дел.

Ловиштето се простира во крајниот источен дел на Република Македонија, односно источно од градот Пехчево и североисточно од градот Берово. Тоа е со површина од 10.840 ха, од кои речиси во целост се ловна површина. Концесионер на дивечот во ловиштето е ДЛЛТ ГС "Хантинг Тим" ДООЕЛ од Скопје, кој ќе стопанисува со него во следните 20 години.

Weather

Cannot get Skopje location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Translator

Visitors Counter

908242
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
518
519
3614
9476
908242

Your IP: 52.91.176.251
Server Time: 2019-02-16 19:44:31
Web Analytics